Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača
 (("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr., 43/2015 i 70/2017) svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem naše Internet prodavnice.
O B A V J E Š T A V A M O
-da se prodaja robe putem našeg sajta obavlja u okviru registrovane djelatnosti naše firme čije je ime jasno istaknuto na dnu svake stranice, zajedno sa adresom za izjavljivanje reklamacije.
- da se osnovna obilježja robe mogu naći na našem sajtu
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni list CG 2/2014 6/2014) kupovina preko naše prodajne Internet stranice smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem našeg Internet sajta posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal; da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 dana putem izabrane kurirske službe, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE - da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na našem sajtu;
- da potrošač robu koju kupuje putem našeg Internet sajta može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i drugim načinima plaćanja koji su istaknuti na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni i robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je naša Internet prodaja dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahtjeva umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi naš sajt.