Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.61 Zakona o zaštiti potrošača
 (("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr., 43/2015 i 70/2017 67/2019 ) svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem naše Internet prodavnice.
O B A V J E Š T A V A M O
-da se prodaja robe putem našeg sajta obavlja u okviru registrovane djelatnosti naše firme čije je ime jasno istaknuto na dnu svake stranice, zajedno sa adresom za izjavljivanje reklamacije.
- da se osnovna obilježja robe mogu naći na našem sajtu
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni list CG 2/2014 6/2014) kupovina preko naše prodajne Internet stranice smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem našeg Internet sajta posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal; da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 dana putem izabrane kurirske službe, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE - da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na našem sajtu;

- da potrošač u slučaju kupovine donjeg veša i kupaćih kostima ne može izvršiti povraćaj dostavljenog  artikla ili zamjenu istog, iz higijenskih razloga u skladu sa Zakonom;
- da potrošač robu koju kupuje putem našeg Internet sajta može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i drugim načinima plaćanja koji su istaknuti na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni i robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je naša Internet prodaja dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahtjeva umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

- shodno odredbama čl.61 stav 3 tač. 20 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo svoje potrošače koji robu kupuju preko interneta o mogućnostima i postupcima vansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora može da pokrene samo potrošač.

Postupak se može pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore i to u slučaju kada trgovac odbije prigovor potrošača.

Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova: ul. Novaka Miloševa br. 29/II, Podgorica 81 000, www.privrednakomora.me

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi naš sajt.