Reklamacije

Reklamacije na oštećenje u transportu
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu.
Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak djelova.
Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi djelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na našu e-mail adresu i opišete kakav problem imate. U skladu sa situacijom, preduzećemo neophodne korake. Unajkraćem mogućem roku, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo vas o daljem postupanju.
Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Preuzmite reklamacioni list OVDJE.