Pravo na odustajanje

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Službeni list CG 2/2014 6/2014) obavještavamo vas osledećem:
Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: online@mil-pop.com ili na adresu firme:

Mil-Pop DOO Podgorica
ul. 8.marta br.55

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
-Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja sevraća usled odustanka od ugovora.
-Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
-Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.
-Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
-Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora ,smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane Zakonom o zaštiti potrošača.
-Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku
-Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.
-Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, anajkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovra.

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovdje.