Povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem na naš broj telefona ili nam pošaljite email sa podatkom vašeg broja računa/otpremnice, vaš JMBG (opciono), broj tekućeg računa i naziv
banke u kojoj imate navedeni račun.
Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti proslijeđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.
Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način,uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac pokuriru u gotovini.
U slučaju vraćanja robe, ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, naša Internet prodavnica je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem metoda plaćanja.
To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora saoperaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete  slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici.
Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.